• Internet światłowodowy do domu i firmy

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www TITMEDIA.PL

Niniejszy Polityka prywatności strony www (zwana dalej: Polityką), został sporządzony w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w ELCUK KOŻUCH Sp. J. (dalej: ELCUK), w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Definicje:

Administrator Danych – ELCUK KOŻUCH Sp.J., z siedzibą w Będzinie  przy ul. M. Kantora Mirskiego 13 oddział w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10, REGON: 241393872 NIP: 6252408525 KRS:  0000342712

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby  fizycznej;

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony www.titmedia.pl;

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie,  utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona www – www.titmedia.pl;

Postanowienia Ogólne
 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. W celu dbania o bezpieczeństwo danych ELCUK oświadcza, że używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu/formularzach na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. ELCUK jest Administratorem danych Użytkowników strony www. Jeśli Użytkownik posiada konto na stronie www ELCUK wówczas następuje przetwarzanie następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres korespondencyjny.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, a których Administratorem jest ELCUK ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w ELCUK jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zarzad@elcuk.biz
 8. ELCUK wskazuje, że przetwarzanie danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody jest dopuszczalne tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują ELCUK do zatrzymania danych lub przetwarzania danych.
 9. ELCUK ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. ELCUK jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych Użytkownika na skutek cofnięcia zgody przez Użytkownika bądź wniesienia przez Użytkownika prawnie dopuszczalnego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 11. ELCUK zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom poza podmiotami upoważnionymi na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. ELCUK oświadcza, że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez osoby lub podmioty wyraźnie upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia lub umowy w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych.
Pliki cookies
 1. Strona www ELCUK używa cookies czyli plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Przy ponownym połączeniu się przeglądarki ze stroną www, strona www rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik, co pozwala na odczytanie informacji jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania tworzenia statystyk i profilowania działań reklamowych oraz sprawdzania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony www ELCUK, w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu i zapewnienia efektywnej i bezproblemowej nawigacji.
 4. ELCUK dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach przy pomocy narzędzia Google Analytics, Google Ads.
 5. ELCUK oświadcza, że zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ELCUK w celu optymalizacji działań, w celach statystycznych oraz w celu zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi dla sieci społecznościowych. W tym zakresie Użytkownik może podlegać profilowaniu.
 6. ELCUK wykorzystuje następujące pliki cookies: „niezbędne” pliki cookies, – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego. Google Analytics oraz pliki cookie
  1. Ta Strona www korzysta z:
   Google Analytics, narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez firmę Google. Analiza korzystania ze Strony przez Użytkowników odbywa się z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób  informacje (m.in. IP Użytkownika) trafiają na serwer Google Inc. w USA i tam są przechowywane. Te informacje służą do tworzenia statystyk ruchu na Stronie oraz statystyk związanych z aktywnością osób odwiedzających Stronę. Firma Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami i w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Firma Google daje zapewnienie, że adresy IP Użytkowników nie zostaną w żaden sposób powiązane z innymi danymi Google. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/ update?hl=pl Użytkownik może zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony www mogą nie działać prawidłowo. Użytkownik może w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.Google Ads Na Stronie www działa dodatkowa, bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w narzędziu Google Ads. Firma Google zapewnia o dbałości o dane swoich użytkowników. Działanie wspomnianej funkcji polega na umieszczeniu na komputerze Użytkownika pliku cookie każdorazowo, gdy ten kliknie w reklamę. Plik ten wygasa po 30 dniach. Powyższy mechanizm pozwala na prowadzenie działań remarketingowych, czyli na wyświetlanie reklam osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę www, również podczas wizyt na innych stronach www. Użytkownik może odmówić zgody na zastosowanie wobec niego tego narzędzia poprzez zmianę ustawień przeglądarki, wyłączając opcję dezaktywacji opcji automatycznej obsługi plików cookie. Możliwe jest również zablokowanie plików cookie pochodzących z Google.
 1. Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik może zablokować instalację cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane ELCUK zobowiązuje się zachować i wykorzystać tylko dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.