• Biuro Obsługi Klienta:
 • +48 32 729 55 55
 • bok@titmedia.pl

  Polityka prywatności

  Administrator danych
  Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 poz. 1182 ze zm.) informujemy, że w przypadku gdy zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „cookies” w zestawieniu z adresami IP komputera będą uznane za dane osobowe w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, administratorem danych będzie wyłącznie ELCUK KOŻUCH Sp. J., oddz. ul. Perla 10, 41-300 Bąbrowa Górnicza, siedziba zarządu ul. Mariana Kantora-Mirskiego  13, 42-500 Będzin

   

  Polityka prywatności

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji od użytkowników w następujący sposób:
  2. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje
  3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  4. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
  5. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  6. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
  7. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  8. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  9. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Właściciela Serwisu w rejestrze zbiorów zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji.
  10. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  11. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania lub kontaktu handlowego.

   

  Gdzie są przechowywane dane osobowe?
  Dane są przechowywane w bazie danych, na naszym serwerze lub na serwerze należącym do naszych dostawców, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.) oraz pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia danych osobowych.

  Polityka Cookies
  Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisów: www.elcuk.pl, www.titmedia.pl

  „Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie.

   

  Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies”
  Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   

  Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

  Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.

  Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług na rzecz Użytkowników informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, poprzez wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.

   

  Więcej informacji na temat „cookies”   http://wszystkoociasteczkach.pl/

  Accessibility