• Internet światłowodowy do domu i firmy

Ważna informacja połączenie ELCUK KOŻUCH Sp.J. z ELCUK Sp.z o.o.

Data publikacji: 17.05.2023

Szanowni Państwo,

informuję, iż od dnia 1 czerwca 2023 roku na mocy umowy przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej pomiędzy ELCUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, KRS 0000789808, NIP 6292494117 a ELCUK KOŻUCH Spółka jawna z siedzibą w Będzinie, KRS 0000342712, NIP 6252408525, wierzytelności z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej pomiędzy Państwem a ELCUK KOŻUCH Spółka jawna (ELCUK Kożuch) zostały – na podstawie art.. 509 § 1 kodeksu cywilnego - przelane na rzecz ELCUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Wobec powyższego, od 1 czerwca 2023 roku wszelkie kwoty wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (w szczególności opłaty abonamentowe) proszę uiszczać, w pełnej wysokości i na zasadach wynikających z tej umowy bezpośrednio na rzecz ELCUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie ze wskazanymi poniżej danymi:

ELCUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
numer rachunku bankowego: 51 1050 1360 1000 0090 8064 0676

UWAGA – od 1 czerwca 2023 roku, mając na względzie przeniesienie przez ELCUK Kożuch własności przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na rzecz ELCUK Sp. z o.o., nie będzie możliwości zawarcia nowej umowy ani aneksowania obecnej umowy z ELCUK Kożuch, a obsługę sieci, płatności, reklamacji, serwisu itp. w całości przejmuje ELCUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informuję, że istnieje także możliwość zawarcia umowy z nowym dostawcą na nowych warunkach, jakie prezentujemy w załączonej ofercie handlowej, przybliżając także profil operatora ELCUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do końca maja b.r. szczegółowych informacji udziela nasze Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu
32 7295 555

Ponadto informuje, że w wyniku zawartej umowy przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, ELCUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością weszła z dniem 16 maja 2023 roku w posiadanie Państwa danych osobowych, stając się ich administratorem, jako abonentów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W związku z powyższym dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – w skrócie: RODO – przekazuję w załączeniu Klauzulę Informacyjną RODO.

Klauzula RODO
Skip to content